Tìm max, min của 3 số bằng visual basic

Hôm nay tiếp tục làm bài tìm max min nhỉ? ^^

Đề bài: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số nhập từ bàn phím.

Kết quả:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Tìm max, min của 3 số

Tìm max, min của 3 số

Để làm được bài này thì các bạn phải biết về câu lệnh if … then. để biết thêm về câu lệnh if … then thi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé

Câu lệnh: if … then

cú pháp:

If <điều kiện> Then
<dòng lệnh>
End If

Câu lệnh:  if… then else

cú pháp:

If <điều kiện 1> Then
<khối lệnh 1>
ElseIf <điều kiện 2> Then
<Khối lênh 2>
.....
Else
<Khối lệnh n>
End If

Và rồi bạn bắt tay vào làm thôi….

Download: Tham khảo tìm max min của 3 số bằng visual basic

Chúc bạn thành công^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x