Plugin mua hàng nhanh cho woocommerce – Woocommerce Quick buy

Giá: 299.000 VNĐ

Plugin đặt hàng nhanh, mua hàng nhanh cho woocommerce giúp cho khách hàng có thể mua hàng 1 cách nhanh chóng ngay trên trang chi tiết sản phẩm. Với các thao tác nhanh gọn và dễ hiểu nhất là khách đã có thể đặt hàng được rồi.

30380 Views
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Điểm nổi bật

 • Giúp khách đặt hàng ngay trên trang chi tiết sản phẩm
 • Đơn hàng được tạo là đơn hàng mặc định của woocommerce. Admin quản lý đơn hàng sẽ đơn giản hơn. Mọi chức năng được áp dụng của woocommerce…
 • Hỗ trợ sản phẩm biến thể. Sản phẩm có nhiều lựa chọn như màu sắc, kích thước…
 • Hỗ trợ chọn tỉnh thành nếu có sẵn state của quốc gia Việt Nam
 • Hỗ trợ nhập mã giảm giá
 • Chọn phương thức thanh toán
 • Hỗ trợ tính phí vận chuyển đến quận huyện (Yêu cầu bắt buộc phải có Plugin tính phí vận chuyển cho quận/huyện trong woocommerce)
 • Cài đặt mở rộng. Bật tắt kích hoạt plugin, chọn tỉnh thành và tính phí vận chuyển.
 • Thay đổi đa số nội dung hiển thị trong cài đặt.
 • Sử dụng shortcode [devvn_quickbuy] để hiển thị nút mua hàng nhanh ở bất kỳ đâu trên trang chi tiết sản phẩm.

Liên hệ qua facebook để mua ngay plugin mua hàng nhanh

Chính sách sử dụng và update

 • Update thông qua license. 1 license cho 1 web / 1 năm support + auto update qua license
 • Sử dụng được nhiều website (Chú ý chỉ support + auto update cho 1 web đã đăng ký để nhận license khi mua)

Thông tin thanh toán

Các bạn có thể thanh toán 1 trong các ngân hàng sau đây https://levantoan.com/tai-khoan-ngan-hang/. Sau khi chuyển khoản hãy nhắn tin email qua facebook http://m.me/levantoan.wp cho mình để nhận plugin qua email nha.

Hỗ trợ chỉnh sửa

Dưới đây là css giúp bạn có thể thay đổi màu cho tiêu đề và button trong popup. Thay lại màu đen (#000) trong ví dụ cho đúng với màu bạn muốn là được

/*Css chỉnh màu cho tiêu đề popup*/
.devvn-popup-title {
  background: #000 !important;
}

/*Css chỉnh màu cho button đặt mua ngay*/
.popup-customer-info-group .devvn-order-btn{
  background: #000 !important;
}

Css cho nút mua ngay ở trang chi tiết sản phẩm:

a.devvn_buy_now_style { background: red; }

Css này để style cho nút mua ngay ở trang SHOP. Gán vào Giao diện -> Tùy chỉnh -> Css Bổ sung

a.devvn_buy_now.devvn_buy_now_ajax {
  display: inline-block;
  background: red;
  color: #fff;
  padding: 5px 14px;
  font-size: 14px;
  border-radius: 3px;
  font-weight: 700;
}

Shortcode hiển thị nút mua hàng.
– Shortcode dạng

[devvn_quickbuy id="{ID}" button_text1="Ví dụ" button_text2 = "Ví dụ sub text" small_link="{1,0}"]

– Bắt buộc phải có id của sản phẩm id=”{ID}” ví dụ [devvn_quickbuy id=”68″]
– Có thể thay đổi chữ hiển thị bằng button_text1 và button_text2
– Thuộc tính small_link có giá trị là 1 hoặc 0; 0 để hiển thị dạng button có style sẵn; 1 để hiển thị dạng text link đơn giản KHÔNG có style sẵn

 • Ví dụ muốn hiển thị tại 1 page nào đó hoặc tại bất kỳ đâu thì dùng shortcode như sau
  [devvn_quickbuy id=”36″ button_text1=”Ví dụ” button_text2 = “Ví dụ sub text”]
  Hoặc
  [devvn_quickbuy id=”35″]
  Hoặc dạng text link thì
  [devvn_quickbuy id=”35″ small_link=”1″]
 • Ví dụ muốn hiển thị thêm 1 button mua nhanh ngay trong trang chi tiết sản phẩm (single product) thì dạng như sau
  [devvn_quickbuy id=”36″ view=”0″]
 • Đối với theme Flatsome khi bạn sử dụng customizer product page thì hãy sử dụng shortcode [devvn_quickbuy] vào chỗ cần thêm

Shortcode hiển thị form (không phải popup) ở bất kỳ chỗ nào trên website. Với {id} là ID của sản phẩm bạn muốn

[devvn_quickbuy_form id="{id}"]

Nếu bạn chèn vào chi tiết sản phẩm có thể bỏ qua tham số {id}

Code bổ trợ 1: 

Nếu bạn đang dùng theme flatsome. Khi gọi sản phẩm kiểu default hoặc 1 kiểu nào đó không phải Normal thì nút mua ngay ở loop sản phẩm không hiển thị được. Hẫy thêm đoạn code này vào functions.php nhé

global $devvn_quickbuy;
remove_action('woocommerce_after_shop_loop_item', array($devvn_quickbuy, 'add_quick_buy_to_loop_func'), 15);
add_action('flatsome_product_box_after', array($devvn_quickbuy, 'add_quick_buy_to_loop_func'), 15);

Code bổ trợ 2:

Đoạn code này để xóa bỏ nút mua ngay mặc định trong chi tiết sản phẩm. Thêm code sau vào functions.php

global $devvn_quickbuy;
remove_action('woocommerce_single_product_summary', array($devvn_quickbuy, 'add_button_quick_buy'), 35);

Code hỗ trợ 3:

Nếu muốn chèn form mua hàng nhanh vào cuối mỗi sản phẩm thì dùng code này

add_filter('woocommerce_after_single_product_summary','devvn_quickbuy_form_product', 12);
function devvn_quickbuy_form_product(){
  echo do_shortcode('[devvn_quickbuy_form id="'.get_the_ID().'"]');
}

Code hỗ trợ 4:

Xóa nút mua ngay mặc định và di chuyển lên ngang hàng với nút “Thêm vào giỏ hàng”. Hãy chèn code này vào functions.php trong theme của bạn

global $devvn_quickbuy;
remove_action('woocommerce_single_product_summary', array($devvn_quickbuy, 'add_button_quick_buy'), 35);
add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button', array($devvn_quickbuy, 'add_button_quick_buy'), 15);

Những thay đổi

04.06.2018 (V1.1.3)

 • Fix: Lỗi khi thay đổi tổng khi có miễn phí vận chuyển và 1 phí vận chuyển khác
 • Fix: Tỉnh thành mặc định

18.01.2018 (V1.0.9)

 • Fix: Sửa lỗi khi thay đổi số lượng bị tính sai phí vận chuyển

13.01.2018(V1.0.8)

 • Set mặc định tỉnh thành phố theo plugin tính phí quận huyện
 • Fix: Thông báo hết hàng khi chọn các thuộc tính đã hết hàng
 • Tinh chỉnh 1 số CSS

11.01.2018 (V1.0.7)

 • Thêm tùy chọn hiển thị (Ẩn/hiện) thông tin sản phẩm trong popup khi trên mobile
 • Thêm tùy chọn bắt buộc/không bắt buộc nhập Email
 • Fix: Thay đổi tổng giá khi mở popup

08.01.2018 (V1.0.6)

29.12.2017

 • Fix lỗi tính phí vận chuyển khi dùng với theme Flatsome

28.12.2017

 • Đã hiện tổng khi mua hàng
 • Có thể lựa chọn khách có cần bắt buộc chọn quận, xã và địa chỉ giao hàng hay không bắt buộc trong setting
 • Hiện thông báo lỗi khi khách chưa nhập đầy đủ hoặc nhập sai thông tin khách hàng
 • Và 1 số lỗi js và css nhỏ khác

21.12.2017

 • Add: Đã thêm shortcode mua nhanh [devvn_quickbuy]. Để có thể chèn vào trong phần mô tả sản phẩm. (Shortcode chỉ hoạt động trong trang chi tiết sản phẩm)
 • Fix: Không hiện nút mua hàng nhanh khi sản phẩm hết hàng
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x