Máy tính cộng trừ nhân chia bằng vb

Mở đầu cho chuyên mục VB mình làm bài máy tính cộng trừ nhân chia nhé….

Đề bài: làm form như trong hình và khi chọn phép tính thì sẽ hiển thị kết quả

Máy tính cộng trừ nhân chia bằng vb

Máy tính cộng trừ nhân chia bằng vb

Tính năng:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

 • Tính toán khi chọn phép tính
 • Tự động tính toán khi thay đổi số (khi đã chọn phép tính)
 • Không cho phép nhập chữ cái. Chỉ có thể nhập dấu âm “-”  và phẩy “.” tất nhiên cả số nữa nhỉ

Một số kiến thức cần biết:

 1. Để kiểm tra được ký tự nào được nhập từ bàn phím ta dùng KeyPress để kiểm tra. Trong bài ta không cho nhập chữ cái chỉ cho nhập dấu phẩy trong toán học là dấu chấm nhé “.” và dấu âm “-” và số nữa. mà trong bảng mã ascii thì mã của các ký tự đó lần lượt là 46,45,48 đến 57 vì vậy ta có hàm sau
  Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  If (KeyAscii = 45 Or KeyAscii = 46 Or KeyAscii = 8 Or (KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57)) Then
  Text2_Change
  Else
   MsgBox "Loi xay ra. Ban hay nhap mot so!", vbOKOnly + vbCritical, "Thong bao loi"
   KeyAscii = 0
  End If
  End Sub
  
 2. Hỏi trước khi thoát:
  If MsgBox("Chia se cung minh tai levantoan.com nhe ^^" + vbCrLf + "Ban co muon thoat ko?", vbOKCancel + vbQuestion, "Thoat chuong trinh") = vbOK Then
  End
  End If
  

Tham khảo: 

Bạn có thể download tại đây

5/5 - (2 votes)
Từ khóa: ,
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x