Chuyển độ C sang độ F bằng Visual basic

Đề bài: Nhập độ C hoặc độ F và đưa ra được độ C hoặc độ F tương ứng

Chuyển độ C sang độ F

Chuyển độ C sang độ F

Chú ý: Để làm được bài này thì ta phải biết 1 độ F bằng bao nhiêu độ C (Hay 1 độ C bằng bao nhiêu độ F )

Công thức:

oF=(1.8*oC)+32

bài này chỉ cần biết được công thức trên là làm ngon lành rồi đó hi

Download: Chuyển độ C sang độ F bằng visual basic

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x