Loại trừ pingbacks và trackbacks trong bộ đếm comment của WordPress

Cập nhật lần cuối 22/09/2016 by trong WordPress vào 22/09/2016 có 524 Views

Khi bạn có pingbacks và trackbacks từ các trang khác hiển thị trong admin. nhưng bạn không muốn hiển thị nó ra ngoài frontend. Bạn cần một bộ lọc get_comments_number trong file functions.php để tác động vào code mặc định của WordPress.

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang dùng.

/*
*Loại trừ  pingbacks và trackbacks trong bộ đếm comment của WordPress
*Add to functions.php
*/
function comment_count( $count ) {
 global $id;
 if(is_admin()) return $count;
  $comment_count = 0;
  $comments = get_approved_comments( $id );
  foreach ( $comments as $comment ) {
  if ( $comment->comment_type === '' ) {
   $comment_count++;
  }
 }
 return $comment_count;
}

Và bây giờ. Chỉ trong admin mới hiển thị toàn bộ số comment bao gồm cả pingbacks và trackbacks còn ngoài frontend sẽ chỉ hiển thị số comment khi người dùng bình luận trên trang mà thôi.

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (4 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x