Hỏi trước khi tắt form bằng dấu X trong vb

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu vb nhé.

Bình thường chúng ta làm nút “thoát” để thoát form hoặc ấn vào nút “X” màu đỏ để tắt form nhưng thường thì chỉ nút thoát mới có Msgbox để hỏi còn nút “X” thì không? Hôm nay chúng ta sẽ làm Msgbox hỏi có thoát không khi ấn vào nút “X” màu đỏ nhé

Hỏi trước khi tắt form bằng dấu X

Hỏi trước khi tắt form bằng dấu X


Chúng ta sẽ dùng QueryUnload. xem thêm về QueryUnload

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

CODE:

'Hoi co thoat khong khi click vào nut x
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
Thoat2 = MsgBox("Ban co muon ghe tham web www.levantoan.com " + vbCrLf + "va thoat chuong trinh khong?", vbYesNoCancel + vbQuestion, "Thoat chuong trinh")
If Thoat2 = vbYes Then
 myweb_Click
 Cancel = 0'Cancel = 0 sẽ thoát form
ElseIf Thoat2 = vbNo Then
 Cancel = 0
Else
 Cancel = 1'Cancel = 1 sẽ không thoát form nữa
End If
End Sub

Download về tham khảo
Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x