Các ước chẵn, các ước lẻ trong VB

Yêu cầu: Tìm các ước chẵn, các ước lẻ từ 1 đến N (N nhập từ bàn phím)

Mô phỏng:

Các ước chẵn, các ước lẻ

Các ước chẵn, các ước lẻ

CODE:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Private Sub Command1_Click()
Label3.Caption = ""
Dim N As Double
N = Abs(Val(Text1.Text))
If N = 0 Then
Label3.Caption = "Mçi sè nguyªn ®Òu lµ ­íc cña 0"
Else
 For i = 1 To N
 If i Mod 2 = 0 Then
 If N Mod i = 0 Then
 Label3.Caption = Label3.Caption + Str(i)
 End If
 End If
 Next
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Label3.Caption = ""
Dim N As Double
N = Abs(Val(Text1.Text))
If N = 0 Then
Label3.Caption = "Mçi sè nguyªn ®Òu lµ ­íc cña 0"
Else
 For i = 1 To N
 If i Mod 2 <> 0 Then
 If N Mod i = 0 Then
 Label3.Caption = Label3.Caption + Str(i)
 End If
 End If
 Next
End If
End Sub
Private Sub Label4_Click()
Dim theWeb As String
theWeb = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & theWeb, vbNormalFocus)
End Sub

Code Visual basic

Download về tham khảo
Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (2 votes)
Từ khóa: , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x