Xóa thẻ p xung quanh thẻ img trong WordPress

Cập nhật lần cuối 20/08/2015 by trong WordPress vào 20/08/2015 có 2020 Views

Bình thường khi thêm ảnh, WordPress sẽ tự động thêm thẻ <p> xung quanh thẻ <img>.

Ví dụ:

blah blah blah
<img src="monkey.jpg">
blah blah blah

Khi xuất ra bài viết:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

<p>blah blah blah</p>
<img src="monkey.jpg">
<p>blah blah blah</p>

Chúng ta có thể fix nó bằng hàm sau. Thêm hàm này vào file functions.php của theme nhé

//Xóa thẻ <p> xung quanh thẻ <img>
function filter_ptags_on_images($content){
    return preg_replace('/<p>\s*(<a .*>)?\s*(<img .* \/>)\s*(<\/a>)?\s*<\/p>/iU', '\1\2\3', $content);
}
add_filter('the_content', 'filter_ptags_on_images');

Sau khi xóa chúng ta sẽ được:

<p>blah blah blah</p>
<img src="monkey.jpg">
<p>blah blah blah</p>

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo thêm : https://css-tricks.com/snippets/wordpress/remove-paragraph-tags-from-around-images/

5/5 - (2 votes)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x