Tùy chỉnh giao diện trang admin trong wordpress

Cập nhật lần cuối 11/09/2017 by trong WordPress vào 20/11/2014 có 3474 Views

Sau đây là một số tùy chỉnh giao diện trang admin của WordPress để nhìn cá nhân hóa hơn. Đôi khi là thảo mãn yêu cầu cá nhân và cũng như khách hàng không muốn có ^^

Xóa bỏ logo và sub menu ở menu bar

adminbar

 

Chèn code sau vào file functions.php

function remove_logo_and_submenu() {
 global $wp_admin_bar;
 //the following codes is to remove sub menu
 $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
 $wp_admin_bar->remove_menu('about');
 $wp_admin_bar->remove_menu('wporg');
 $wp_admin_bar->remove_menu('documentation');
 $wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');
 $wp_admin_bar->remove_menu('feedback');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'remove_logo_and_submenu' );

Khi đã xóa rồi thì làm gì nhỉ? Xóa xong rồi thì bây giờ chúng ta thêm logo và menu của chúng ta vào nhé. Thay code trên bằng đoạn code sau:

function remove_logo_and_submenu() {
  global $wp_admin_bar;
  //the following codes is to remove sub menu
  $wp_admin_bar->remove_menu('about');
  $wp_admin_bar->remove_menu('wporg');
  $wp_admin_bar->remove_menu('documentation');
  $wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');
  $wp_admin_bar->remove_menu('feedback');
  //and this is to change wordpress logo
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
    'id' => 'wp-logo',
    'title' => '<img src="'.get_stylesheet_directory_uri().'/images/logo.png" />',
    'href' => __('https://levantoan.com'),
    'meta' => array(
      'title' => __('OnegoCorp - Theme by LeVanToan'),
      'tabindex' => 1,
    ),
  ));
  //and this is to add new sub menu.
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
    'parent' => 'wp-logo',
    'id' => 'sub-menu-id-1',
    'title' => __('About us'),
    'href' => __('https://levantoan.com/lien-he-le-van-toan/'),
  ));
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'remove_logo_and_submenu' );
Xóa bỏ logo và sub menu ở menu bar

Xóa bỏ logo và sub menu ở menu bar

Thay đổi dòng chữ ở footer trong wordpress

Thay đổi dòng chữ ở footer trong wordpress

Thay đổi dòng chữ ở footer trong wordpress

//Change footer
function remove_footer_admin () {
 echo 'Fueled by <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> | Designed by <a href="https://levantoan.com" target="_blank">Lê Văn Toản</a></p>';
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

 

Đang cập nhật ….

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (5 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x