Thay đổi ký hiệu tiền tệ Đồng Việt Nam trong Woocommerce (₫ sang VNĐ)

Cập nhật lần cuối 20/03/2017 by trong Woocommerce vào 25/10/2014 có 19206 Views

Rất may mắn cho chúng ta từ phiên bản woocommerce 2.1.2 đã hỗ trợ Việt Nam Đồng (ký hiệu là ₫).

Trong bài chúng ta đề cấp đến 2 vấn đề:

  • Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce
  • Thay đổi ký hiệu tiền tệ của Việt Nam Đồng từ ₫ sang VNĐ

Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce

Bạn vào trang quản trị WordPress -> Woocommerce -> Setting (hay thiết lập trong tiếng Việt) -> General

Tại tab này ta kéo xuống mục Currency Options để thiết lập tiền tệ như hình bên dưới


Như vậy là ta đã thiết lập xong tiền tệ VNĐ cho woocommcer.

Vấn đề là ký hiệu mặc định của WOO lại là chữ ₫ không được đẹp mắt cho lắm. Đoạn code sau sẽ giúp bạn thay đổi thành VNĐ

Thay đổi ký tự tiền tệ Đồng Việt Nam

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn.

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2);
function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
 switch( $currency ) {
 case 'VND': $currency_symbol = 'VNĐ'; break;
 }
 return $currency_symbol;
}

Sau khi thêm vào ta sẽ được như sau:

Ảnh minh hoạ kết quả

Tham khảo : http://docs.woothemes.com/document/change-a-currency-symbol/

Chúc các bạn thành công ^

5/5 - (5 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x