Hiển thị toàn bộ các bài viết có cùng taxonomy

Cập nhật lần cuối 17/03/2017 by trong WordPress vào 18/03/2014 có 1883 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Code này tuy ngắn ngọn nhưng rất hữu ích cho các bạn viết web với wordpress. Đoạn code sau giúp cho bạn hiển thị toàn bộ các bài viết cùng taxonomy.

Ví dụ như sau. Mình có post_type là sanpham và có taxonomy là mau_san_pham. Khi bạn muốn hiển thị các sản phẩm có cùng mầu đỏ thì bạn làm thế nào? đại loại là thế hi

Đoạn code này sẽ giúp bạn …


function list_posts_by_taxonomy( $post_type, $taxonomy, $get_terms_args = array(), $wp_query_args = array() ){
 $tax_terms = get_terms( $taxonomy, $get_terms_args );
 if( $tax_terms ){
 foreach( $tax_terms as $tax_term ){
 $query_args = array(
 'post_type' => $post_type,
 "$taxonomy" => $tax_term->slug,
 'post_status' => 'publish',
 'posts_per_page' => -1,
 'ignore_sticky_posts' => true
 );
 $query_args = wp_parse_args( $wp_query_args, $query_args );

$my_query = new WP_Query( $query_args );
 if( $my_query->have_posts() ) { ?>
 <h2 id="<?php echo $tax_term->slug; ?>" class="tax_term-heading"><?php echo $tax_term->name; ?></h2>
 <ul>
 <?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
 <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
 <?php endwhile; ?>
 </ul>
 <?php
 }
 wp_reset_query();
 }
 }
}

Và chèn đoạn code sau vào nơi mà bạn muốn hiển thị

list_posts_by_taxonomy( 'my_post_type', 'my_post_type_taxonomy' );

Tham khảo tại: http://gilbert.pellegrom.me/wordpress-list-posts-by-taxonomy/

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x