Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ | Display comment form on index page

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 11/10/2013 có 4032 Views

Như chúng ta đã biết mặc định wordpress chỉ cho hiển thị comment form và comments trong post hoặc page mà thôi. Nhưng giờ đây chúng ta có thể hiển thị nó ra ngoài trang chủ … mọi nơi bạn thích ….

Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ

Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ

Công việc rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo 3 bước dưới đây là ok.

1. Tìm đến index.php (Hoặc chỗ bạn viết code muốn hiển thị comment form)

2. Tìm dòng code <?php endwhile;?>

3. Chèn đoạn code sau lên phía trên 

<?php global $withcomments; $withcomments = 1;>
<?php comments_template();>

ok rồi chúc các bạn thành công!

Chú ý: nếu chưa được các bạn phải chú ý. đặt đoạn code ngay trên <?php endwhile;?> nhé ^^

4.5/5 - (4 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x