Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ | Display comment form on index page

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 11/10/2013 có 4287 Views

Như chúng ta đã biết mặc định wordpress chỉ cho hiển thị comment form và comments trong post hoặc page mà thôi. Nhưng giờ đây chúng ta có thể hiển thị nó ra ngoài trang chủ … mọi nơi bạn thích ….

Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ

Hiển thị comment form ra ngoài trang chủ

Công việc rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo 3 bước dưới đây là ok.

1. Tìm đến index.php (Hoặc chỗ bạn viết code muốn hiển thị comment form)

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

2. Tìm dòng code <?php endwhile;?>

3. Chèn đoạn code sau lên phía trên 

<?php global $withcomments; $withcomments = 1;>
<?php comments_template();>

ok rồi chúc các bạn thành công!

Chú ý: nếu chưa được các bạn phải chú ý. đặt đoạn code ngay trên <?php endwhile;?> nhé ^^

4.5/5 - (4 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x