Chèn quảng cáo vào giữa bài viết trong wordpress

Cập nhật lần cuối 06/05/2015 by trong WordPress vào 06/05/2015 có 3629 Views

Đoạn code dưới đây sẽ giúp các bạn chèn quảng cáo hay cái gì đó vào bất kỳ chỗ nào trong bài viết trong wordpress. Ví dụ bạn muốn chèn quảng cáo vào sau thẻ </p> số 3 (hay đoạn văn bất kỳ). Muốn chèn thông báo hay đoạn mô tả nào đó vào sau thẻ </p> số 5 (hay đoạn văn bất kỳ).

chen_quang_cao_vao_giua_bai_viet

Code chèn quảng cáo vào giữa bài viết

Mở file functions.php trong theme bạn đang sử dụng lên và paste đoạn code này vào. Sau đó chỉnh sửa dòng chữ “code của bạn tại đây” thành code mà bạn muốn (dòng số 9). Muốn thay đổi vị trí hiển thị bạn thay đổi số 2 thành số bạn muốn (dòng số 12) số 2 nghĩa là sau đoạn văn (hay sau thẻ </p>) số 2 sẽ hiển thị code của bạn.

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

<?php
//Insert ads after second paragraph of single post content.
add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' );
function prefix_insert_post_ads( $content ) {
	$ad_code = '<div>Code của bạn tại đây</div>';
	if ( is_single() && ! is_admin() ) {
		return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content );
	}
	return $content;
}
// Parent Function that makes the magic happen
function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) {
	$closing_p = '</p>';
	$paragraphs = explode( $closing_p, $content );
	foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
		if ( trim( $paragraph ) ) {
			$paragraphs[$index] .= $closing_p;
		}
		if ( $paragraph_id == $index + 1 ) {
			$paragraphs[$index] .= $insertion;
		}
	}
	return implode( '', $paragraphs );
}

Nhớ là thay code mà bạn muốn hiển thị vào nhé. sau đó ra ngoài xem thành quả thôi …

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (5 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x