Hiển thị các bài viết liên quan, cùng chuyên mục trong wordpress

Cập nhật lần cuối 01/07/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 18619 Views

Chào các bạn!

Hôm nay mình xin được chia sẻ code hiển thị bài viết liên quan (Theo tags) và bài viết cùng chuyên mục (Trong categorys) không cần dùng đến plugin. Rất tốt cho ai muốn làm theme và không muốn dùng quá nhiều pugin.

Demo luôn nhé:

relatesposts

Code bài viết liên quan

Trước tiên là code bài viết liên quan. Cái này sẽ hiển thị các bài viết trong cùng một tags. Các bạn copy và paste vào file single.php và vào chỗ muốn hiển thị nhé

<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan theo post tag
 * Code by levantoan.com
 */
$tags = wp_get_post_tags(get_the_ID());
if ($tags){
  echo '<div id="relatedpost">';
  $tag_ids = array();
  foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
  $args=array(
    'tag__in' => $tag_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 3,
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
    echo '<ul>';
    while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      ?>
      <li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
      <?php
    endwhile;
    echo '</ul>';
  endif;
  wp_reset_query();
  echo '</div>';
}
?>

Code hiển thị các bài trong cùng một categorys

Và đây là code hiển thị các bài trong cùng một categorys. Các bạn cũng làm như trên nha.

<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category
 * Code by levantoan.com
 */
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
  echo '<div class="relatedcat">';
  $category_ids = array();
  foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
  $args=array(
    'category__in' => $category_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 5, // So bai viet dc hien thi
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
    echo '<h3>Các tin khác</h3><ul>';
    while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      ?>
      <li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
      <?php
    endwhile;
    echo '</ul>';
  endif; wp_reset_query();
  echo '</div>';
}
?>

Bây giờ các bạn thêm css vào cho nó đẹp thôi. Cái này các bạn tự thêm nha. Mỗi người một mẫu thẩm mỹ mà. hi

Chúc các bạn thành công!

4.3/5 - (25 votes)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x