Tùy biến trang đăng nhập wordpress: login_headerurl and login_headertitle

Cập nhật lần cuối 05/05/2015 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 2254 Views

tuybientrangdangnhapwwordpress

Hôm nay mình xin được chia sẻ code có thể giúp chúng ta tùy biến trang đăng nhập của WordPress như thay đổi logo, link, và title của logo nữa … Như vậy khi vào trang login sẽ mang một phong cách riêng của trang đúng không nào … rất tuyệt phải không?

Các bạn chỉ cần copy code vào file functions.php trong theme của mình là được nhé ^^

1. Thay logo

function mw_login_styles() {
echo '<style type="text/css">.login h1 a { background: url('. get_bloginfo("template_directory") .'/images/mw_logo.png) no-repeat center top;width: inherit;}</style>';
}
add_action('login_head', 'mw_login_styles');

2. Thay link

// Change Login URL
function mw_login_url() {
return get_home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'mw_login_url' );

3. Thay title

// Change Login Title
function mw_login_title() {
return get_bloginfo('name');
}
add_filter( 'login_headertitle', 'mw_login_title' );

Chúc các bạn thành công!

3.1/5 - (7 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x