Một số functions hay trong WordPress

Cập nhật lần cuối 23/12/2017 by trong WordPress vào 06/11/2015 có 3877 Views

Chạy Shortcode trong widget

Mặc định WordPress không chạy shortcode trong widget text. Để chạy được ta cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme

//Run Shortcode in widget text
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Chuyển hướng tới trang khác khi post có shortcode nào đó

Code này giúp bạn chuyển hướng trang web khi ở theme, post, page nào đó. Hoặc post nào có shortcode nào đó … tất cả những điều kiện mà bạn cần 😀

Xóa toàn bộ tiền tố trong tiêu đề như Category: ABCXYZ, Taxonomy: ABC XYZ …

Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang active là được nhé mọi người

/*
 * Author https://levantoan.com 
 */
add_filter('get_the_archive_title', 'devvn_get_the_archive_title', 99);
function devvn_get_the_archive_title($title) {
    return preg_replace('/.+: /', '', $title);
}

Chúc các bạn thành công!

4.3/5 - (17 votes)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x