Thêm kích thước mới khi upload ảnh với wordpress | Add image size

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 20/10/2013 có 2819 Views

Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu hàm add_image_size trong wordpress nhé.

Vậy hàm này để làm gì? hàm này giúp cho chúng ta có thể tạo thêm bức ảnh mới từ bức ảnh mà mình upload với kích thước tùy chỉnh.

Hàm này rất hữu ích với các bạn làm web, sẽ tạo dc ra các ảnh nhỏ, sẽ tăng tốc độ load cho web của bạn

Cấu trúc:

<?php add_image_size( $name, $width, $height, $crop ); ?>

Trong đó:

  • $name: là kiểu string, là tên của ảnh dùng để gọi ra khi ta cần. Mặc định là none
  • $width: Chiều rộng mới của ảnh mà bạn muốn
  • $height: Chiều cao mới của ảnh mà bạn muốn
  • $crop: có giá trị True hoặc False. True là phích cứng ảnh, còn False là tùy chỉnh

Ví dụ:

Ta muốn tạo bức ảnh 50×50 từ bức ảnh mà mình up lên thì làm như sau

Bạn thêm đoạn code sau vào function.php

if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
 add_image_size( 'homepage-thumb', 50, 50, true ); //(cropped)
}

Với câu lệnh trên ta sẽ có được 1 ảnh với kích thước chuẩn 50x50px

Còn ví dụ này:

if ( function_exists( 'add_image_size' ) ) {
 add_image_size( 'homepage-thumb', 50, 50, false);
}

sẽ cho ta một bức ảnh mà chiều rộng = 50px còn chiều cao sẽ auto, hoặc nếu chiều rộng <50px thì chiều cao =50px còn chiều rộng sẽ auto

Các sử dụng: Xem thêm

Lấy ảnh theo ý mình

$post_id = 1;//Id Post
$thumbnailid = get_post_meta($post_id, '_thumbnail_id', true);
$url = wp_get_attachment_image_src($thumbnailid,' homepage-thumb', true);
 $thumbnail=$url['0'];//Lấy dc link của ảnh

Xem thêm: Add new images size

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (3 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x