Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi bằng visual basic

Đề bài: Ví dụ ta có chuỗi như sau “Lê Văn             Toản” và chuyển thành “Lê Văn Toản”?

Mô phỏng:

Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi

Cắt bớt khoảng trắng trong chỗi


Kiến thức cần biết: 

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Để làm được bài này thì chắc là có rất nhiều cách khác nhau. còn ở bài này thì mình sẽ làm với hàm MID trong vb nhé ^^

Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu hàm Mid nhé?

Hàm Mid là trích chuỗi con từ chuỗi gốc.

Cấu trúc: Mid(String, Start As Long, [length])

Trong đó: String: là chuỗi ban đầu của ta

   Start: là vị trí bắt đầu

  [length]: là độ dài chuỗi con muốn cắt, Nếu để trongod thì sẽ lấy tất cả các ký tự từ start đến hết

Ví dụ cho hàm MID:

Text1.Text = Mid(“levantoan.com”,6,4) => Text1.text = toan

Text1.Text = Mid(“levantoan.com”,6) => Text1.text = toan.com

Ok thế là các bạn hiểu về hàm Mid rồi nhỉ ^^

Áp dụng hàm Mid vào bài của chúng ta nhé

ý tưởng: Nếu cứ 2 khoảng trống liền nhau thì ko in ra kết quả. ngược lại thì in ra ^^

Code:

Private Sub Command1_Click()
Label3.Caption = "" 'Để mỗi lần ấn sẽ xóa chuỗi trước đó đi
Dim chuoi As String
chuoi = Text1.Text
dodai = Len(chuoi)
For i = 1 To dodai
If Mid(chuoi, i, 2) = " " Then
kt = kt + 1
End If
If kt < 1 Then
Label3.Caption = Label3.Caption + Mid(chuoi, i, 1)
End If
kt = 0
Next
End Sub

Download về tham khảo

Chúc các bạn thành công!

2/5 - (4 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x