Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên bằng visual basic

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên rồi tìm max, min và UCLN của 2 số đó

Kết quả:

Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên

Tìm Max, Min, UCLN của 2 số nguyên

Để bắt đầu làm bài này ta đi tìm hiểu UCLN là gì đã nhé? (Tham khảo)

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Tóm tắt lại thì ta có các điều kiện như sau:

  • Nếu 2 số (a và b) đều bằng 0 thì chúng không có UCLN
  • Nếu 1 trong 2 số =0 thì UCLN bằng trị tuyệt đối của số khác 0 (hay bằng tổng trị tuyệt đối của 2 số đó)
  • nếu 2 số đều khác 0 thì ta giải theo Euclid

Giải thuật Euclid trong Visual basic như sau:

Private Sub timUCLN(soA As Integer, soB As Integer)
a = Abs(soA)
b = Abs(soB)
If (a = 0 And b = 0) Then
Label8.Caption = "khong co UCLN"
ElseIf (a = 0 Or b = 0) Then
 Label8.Caption = a + b
Else
Do While (a <> b)
 If (a > b) Then
 a = a - b
 Else
 b = b - a
 End If
Loop
Label8.Caption = a
End If
End Sub

Download: Tìm max, min, UCLN trong visual basic

Chúc các bạn thành công^^

4.5/5 - (2 votes)
Từ khóa: , , , ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x