Vòng lặp For … Next và ví dụ minh họa trong visual basic

Như bao ngôn ngữ lập trình khác, cái khái niệm vòng lặp For đã không còn xa lạ nữa rồi nhỉ?

Nhưng có điều ở mỗi ngôn ngữ lại có cách viết khác nhau mà thôi… trong bài này mình sẽ giới thiệu qua về vòng lặp for (for … next) trong vb.

Cấu trúc: 

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

For <biến đếm>=<điểm đầu> To <điểm cuối>[Step<bước nhảy>]
 <khối lệnh>
 Next

Cách dùng: 

 1. Dùng khi biết trước số lần lặp. Ta dùng biến đếm tăng hoặc giảm dần trong vòng lặp
 2. điểm đầu, điểm cuối, bước nhay là những giá trị số
 3. Bước nhảy có thể là âm hoặc dương. Nếu là âm thì điểm đầu >= điểm cuối, nếu là dương thì ngc lại

Ví dụ:

 1. VD1: Không có bước nhảy
  For i = 0 To 9
  Combo1.AddItem "Bai so " & i + 1, i
  Next
  'Kết quả list có bài tập 1 đến bài tập 10. Xem trong ví dụ
  
 2. VD2: có bước nhay
  For i = 0 To 9 Step 2
  Combo1.AddItem "Bai so " & i + 1, i
  Next
  'Kết quả list có bài tập 1,3,5,7,9. Xem trong ví dụ
  

Ví dụ thực tế:

Vòng lặp For … Next trong visual basic

Vòng lặp For … Next trong visual basic

Trong ví dụ này ta sẽ có một list cho người dùng chọn bài tập. Khi chọn một bài bất kỳ có trong list sẽ hiển thị thông báo họ đã chọn bài nào.

Để hiển thị thông báo ta dùng hàm MsgBox (xem thêm hàm MsgBox trong visual basic)

Download: Down về tham khảo vòng lặp for trong vb

Chúc các bạn thành công^^

3.9/5 - (7 votes)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x