Giới thiệu hàm MsgBox trong visual basic

^^ hôm nay lại bắt đầu làm với MsgBox nhỉ? Vì mình thấy rằng trong khi làm bài cần nhiều cái này quá nên muốn làm bài giới thiệu về nó hi

Thế MsgBox để làm gì nhỉ?

uhm thì MsgBox là hàm để hiện thông báo khi nào bạn muốn tương tác với người dùng, cho họ biết thêm thông tin về cái họ sẽ làm và đang làm ^^

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Hình ảnh mình họa cho sản phẩm:

Giới thiệu hàm MsgBox

Giới thiệu hàm MsgBox

Trước tiên để làm được như trên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về hàm MsgBox nhé ^^

Cấu trúc:

MsgBox "<Thông báo của bạn>",[Các tùy chọn nút nhấn ok, cancel ...],"[Tiêu đề ]"

Các dùng:

ví dụ muốn hiển thị dòng thông báo đơn giản “Chào bạn!” thì chỉ cần

MsgBox "Chào bạn!"

Tham số thứ 2 gồm có các nút để người dùng lựa chọn, các bạn nhìn trong hình

The Buttons of a Message Box

The Buttons of a Message Box

Ví dụ hiện thông báo gồm 2 nút ok và cancel

MsgBox "Chao ban!", vbOKCancel
ví dụ msgbox

ví dụ msgbox

Thêm cái title vào cho nó đẹp nhỉ ^^ để thêm được title bạn chỉ cần viết

MsgBox "Chao ban!", vbOKCancel, "Tieu de ^^"
Ví dụ msgbox có tiêu đề

Ví dụ msgbox có tiêu đề

Tiếp theo là còn cái biểu tượng vào nữa cho nó hay mắt chứ nhỉ

Để thêm được biểu tượng thì bạn làm như sau

MsgBox "Chao ban!", vbOKCancel + vbInformation, "Tieu de ^^"
msgbox có icon

msgbox có icon

Thông số biểu tượng bạn có thể xem thêm ở hình bên dưới

Biểu tượng icon trong msgbox

Biểu tượng icon trong msgbox

Còn gì cần chú ý nữa ko nhỉ ??? ah còn giá trị trả về của hàm MsgBox nữa chứ nhỉ… có hàm trả về đó vậy hàm trả về đó gồm những giá trị nào và dùng để làm gì?

Ứng dụng của nó thì dùng nhiều lắm. vd như khi bạn có nút ok và cancel thì khi người dùng click ok thì làm cái gì và cancel thì làm gì … đấy chính là dựa vào giá trị trả về đó

ví dụ đơn giản: khi click ok thì sẽ đến web của mình nhé , cancel thì ko đến hi

If (MsgBox("Ban co muon truy cap web" + vbCrLf + "https://levantoan.com", vbOKCancel + vbQuestion, "Thong bao") = vbOK) Then
Dim Myweb As String
Myweb = "https://levantoan.com"
Call Shell("explorer.exe " & Myweb, vbNormalFocus)
End If
End Sub

Quan trọng ở chỗ =vbok, các tham số còn lại bạn xem ở hình bên dưới nhé

Tham số của button trong visual basic

Tham số của button trong visual basic

Download: Sản phẩm demo cho hàm MsgBox

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (4 votes)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x