Truyền nhận dữ liệu qua cổng COM bằng vb

Để làm được bài này bạn nên đọc bài Thêm cổng COM vào visual basic

Khi bạn đã đọc bài đó rồi thì bây sẽ làm bài như sau:

Đề bài: Tạo form truyền nhận như trong hình. Khi ấn nút gửi thì sẽ gửi dữ liệu trong ô text1 đi và khi ấn nhận sẽ nhận dữ liệu từ COM vào text2

Truyền nhận dữ liệu qua cổng COM bằng vb

Truyền nhận dữ liệu qua cổng COM bằng vb

Tính năng: Truyền và nhận dữ liệu từ COM

Download: Bạn có thể download tại đây

 

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x