Code chat giữa hai máy tính qua cổng COM

Đề bài: Viết phần mềm chát giữa 2 máy tính qua cổng COM.

Chú ý: Nếu bạn dùng LAP thì cần có phần mềm COM ảo để có thể mô phỏng trực tiếp. Còn máy để bàn thì có thể nối trực tiếp 2 máy với nhau hoặc sử dụng COM ảo cũng được nhé

Chát giữa 2 máy tính qua cổng COM

Chát giữa 2 máy tính qua cổng COM


Đặc điểm của phần mềm:

  1. Có thể chọn được COM1 và COM2
  2. Có thể kết nooiii và ngắt kết nối với cổng COM. Có thông báo khi kết nối không thành công
  3. Enter để gửi, Ctrl+Enter để xuống dòng
  4. Tự động cuộn trong phần tin nhắn khi nọi dung nhiều
  5. Có thể save nội dung tin nhắn lại vào .txt
  6. Phân biệt người gửi và người nhận

Tương lai: Tự động nhận các cổng COM có trong máy

Một số lưu ý về code:

Để lưu được nội dung vào .txt thì ta chú ý đoạn code này

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Private Sub save_Click()
Me.Dialog.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|RTF (*.rtf)|*.rtf"
Dialog.ShowSave
Open Dialog.FileName For Output As #1
Print #1, msg.Text
Close #1
End Sub

Để có thể tự động cuộn thanh cuộn khi tin nhắn quá dài thì ta thêm đoạn code này

Private Sub msg_Change()
msg.SelStart = Len(msg.Text)
End Sub

Để có thể gửi khi enter thì chú ý đoạn code này

Private Sub chat_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If (KeyAscii = 13) Then
gui_Click
KeyAscii = 0
End If
End Sub

Code chat giữa hai máy tính còn lại thì bạn down về rồi tham khảo sau nha

Download: Code chat giữa 2 máy tính thông qua cổng COM

Chúc bạn thành công ^^

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x