Tùy chỉnh giao diện trang search cho mỗi custom post type khác nhau

Cập nhật lần cuối 18/03/2017 by trong WordPress vào 27/11/2014 có 4728 Views

Đặt vấn đề

Trong trang web của chúng ta có blog và product. Yêu cầu là khi tìm kiếm trong blog thì chỉ xuất hiện bài viết trong mục blog và giao diện khác với trang hiển thị kết quả tìm kiếm của product.

Giải quyết vấn đề.

Để tạo được 2 trang tìm kiếm có giao diện khác nhau tùy vào custom post type ta sẽ tạo thêm 1 file php cho custom post type nhé.

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

1. Thêm function

Thêm đoạn code sau vào file functions.php. Thay search-product.php bằng tên file của bạn.

//Custom template search
function template_chooser($template)
{
 global $wp_query;
 $post_type = get_query_var('post_type');
 if( isset($_GET['s']) && $post_type == 'product' )
 {
 return locate_template('search-product.php');
 }
 return $template;
}
add_filter('template_include', 'template_chooser');

2. Tạo giao diện

Như ví dụ trên thì ta sẽ tạo file có tên search-product.php để hiển thị kết quả cho post type là product. còn trang blog mặc định kết quả hiển thị ở search.php rồi

Giao diện thì bạn tùy chỉnh nha

3. Tùy chỉnh form tìm kiếm

thêm đoạn sau vào form tìm kiếm

<input type="hidden" name="post_type" value="product">

Code form tìm kiếm cho product

<form method="get" class="searchform" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) );?>">
 <input type="text" class="field s" name="s" value="" placeholder="Search entire store here...">
 <input type="hidden" name="post_type" value="og_product">
 <span class="icon_search"></span>
 </form>

Code form tìm kiếm cho Blog

<form method="get" class="searchform" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) );?>">
 <input type="text" class="field s" name="s" value="">
 <input type="hidden" name="post_type" value="post">
 <input type="submit" value="Search">
 </form>

ok đã hoàn thành.

Chúc các  bạn thành công!^^

5/5 - (4 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x