Loại trừ Pages trong kết quả tìm kiếm của WordPress

Cập nhật lần cuối 26/11/2016 by trong WordPress vào 10/10/2016 có 991 Views

Mặc định WordPress sẽ tìm kiếm toàn bộ Pages, Post và custom post type trong kết quả tìm kiếm. Đôi khi bạn chỉ muốn hiển thị kết quả tìm kiếm của Post thôi thì đoạn code sau đây sẽ giúp bạn làm chuyện đấy 😀

search_wordpress

Thêm đoạn code sau vào file funcstions.php và theme bạn đang sửa dụng nhé.

/*
* Loại trừ pages và custom post type trong kết quả tìm kiếm của WordPress
*/
function SearchFilter($query) {
   if ( is_admin() || ! $query->is_main_query() )
   return;
   if ($query->is_search) {
      $query->set('post_type', 'post');
   }
   return $query;
}
add_filter('pre_get_posts','SearchFilter');

Trong đoạn code trên sẽ giúp bạn loại trừ được các pages và custom post type trong kết quả tìm kiếm. Chỉ hiển thị kết quả của Post thôi. Và cũng chỉ làm việc ngoài frontend nhé.

Chú ý: Nếu muốn thêm custom post type nào đó vào kết quả bạn chỉ cần thêm slug của custom post type đó vào đoạn này là okie

/*
* Thay custom_post_type_slug bằng slug của bạn
*/
$query->set('post_type', array('post',' custom_post_type_slug'));

Chúc bạn thành công ^^

2.2/5 - (18 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x