Chỉ hiện thị admin bar với admin trong WordPress

Cập nhật lần cuối 25/04/2015 by trong WordPress vào 25/04/2015 có 3500 Views

Đoạn code sau sẽ giúp các bạn viết theme hoặc phát triển theme thêm tùy nhiều tùy chọn hơn. Cụ thể là đoạn code này sẽ giúp bạn ẩn admin bar với tất cả các user thường. Chỉ có admin với hiển thị admin bar.

chi_hien_thi_admin_bar_voi_admin

Code chỉ hiển thị admin bar với admin

Các bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng là được nhé.

//Chỉ hiển thị admin bar với admin
if (! current_user_can ('manage_options')) {
     add_filter ('show_admin_bar', '__return_false');
}

Code ẩn admin bar ngoài frontend trong wordpress

Code sau bạn cũng chèn vào file functions.php nếu bạn muốn ẩn hoàn toàn admin bar đi với cả admin lẫn user

//Hide admin bar
add_filter('show_admin_bar', '__return_false');

Xem thêm thủ thuật với admin bar: Thêm menu cho admin bar

Chúc các bạn thành công ^^

5/5 - (6 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x