Lấy tên category khi biết id

Cập nhật lần cuối 17/03/2017 by trong WordPress vào 17/03/2014 có 4494 Views

Trong quá trình code web với wp mình đã phải gặp khá nhiều trường hợp cần hiển thị được tên của category khi biết ID của nó. Mĩnh cũng ta lên mạng tìm hiểu và cuối cùng cũng đã tìm thấy được cách như sau để có thể hiển thị được tên của catrgory khi đã biết ID.

Đầu tiên bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn.

function get_cat_slug($cat_id) {
 $cat_id = (int) $cat_id;
 $category = &get_category($cat_id);
 return $category->slug;
}

Sau đó bạn chèn đoạn code sau vào nơi bạn muốn hiện thị.

<?php echo get_cat_slug(3); ?>

Bạn chú ý hãy thay (3) bằng ID của category mà bạn muốn hiển thị tên.

Chúc các bạn thành công ^^

Tham khảo: http://www.wprecipes.com/wordpress-trick-get-category-slug-using-category-id

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x