Get post count in category wordpress

Cập nhật lần cuối 06/05/2015 by trong WordPress vào 06/05/2015 có 2996 Views

Đoạn code này sẽ đếm được tổng số bài viết có trong 1 category bất kỳ…

Code đếm số bài viết có trong category bất kỳ.

đặt code sau vào file category.php

<?php
 $cur_cat_id = get_cat_id( single_cat_title("",false) );
 $postsInCat = get_term_by('id',$cur_cat_id,'category');
 $postsInCat = $postsInCat->count;
 echo $postsInCat;
?>

Code đếm số bài viết của 1 category khi biết ID

$postsInCat = get_term_by('id',ID_CAT,'category');//Thay ID_CAT bằng ID mà bạn muốn đếm số bài viết
$postsInCat = $postsInCat->count; // Số bài viết

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (4 votes)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x