Thay đổi kích thước ảnh thumbnail trong wordpress gallery

Cập nhật lần cuối 25/04/2015 by trong WordPress vào 19/12/2014 có 3317 Views

Mặc định khi thêm wordpress gallery thì khi hiển thị sẽ hiển thị ảnh thumbnail là 150 x 150

Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi nó nhé.

Cách 1: Sửa trong admin

Cách này không được khuyến khích cho lắm ^^

Cách 2: Thêm biến vào shortcode

Ví dụ:

[ gallery columns=”2″ ids=”12975,12954,12955,12953,12943,12941″]
Thành

[ gallery size=”medium” columns=”3″ ids=”12975,12954,12955,12953,12943,12941″]

chú ý: nhớ bỏ đấu cách ” ” ở chỗ “[ gallery” nhé

Cách 3: Chèn code vào functions.php

Xoá biến columns đi

Ví dụ:

[ gallery columns=”2″ ids=”12975,12954,12955,12953,12943,12941″]
Thành

[ gallery ids="12975,12954,12955,12953,12943,12941"]

Sau đó Chèn đoạn code sau vào functions.php trong theme của bạn nhé

//Adds gallery shortcode defaults of size="medium" and columns="2"
function amethyst_gallery_atts( $out, $pairs, $atts ) {
 $atts = shortcode_atts( array(
 'columns' => '3', //Số ảnh trên 1 hàng
 'size' => 'medium',//Thay đổi thành size ảnh mà bạn muốn
 ), $atts );
 $out['columns'] = $atts['columns'];
 $out['size'] = $atts['size'];
 return $out;
}
add_filter( 'shortcode_atts_gallery', 'amethyst_gallery_atts', 10, 3 );

Kết quả:

 

thay_doi_kich_thuoc_anh_mac_dinh_cua_wordpress_gallery3

How to Get Larger Images in a WordPress Gallery

5/5 - (3 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x