Di chuyển Javascript xuống footer trong WordPress

Cập nhật lần cuối 28/04/2015 by trong WordPress vào 28/04/2015 có 1503 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Đoạn code này sẽ giúp các bạn di chuyển toàn bộ Javascript của plugin hay mặc định của wordpress xuống footer.

move_jquery_to_footer

Lợi ích

  1. Sẽ không bị báo xóa javascript chặn hiện thị khi test với Google Speed Test.
  2. Load web nhanh hơn khi tất cả Jquery ở footer.

Code di chuyển Javascript xuống footer

các bạn thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php của theme đang chạy nhé.

function footer_enqueue_scripts() {
 remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts');
 remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9);
 remove_action('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1);
 add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
 add_action('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5);
 add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5);
}
add_action('after_setup_theme', 'footer_enqueue_scripts');

Tham khảo: http://www.kevinleary.net/move-javascript-bottom-wordpress/

Chúc các bạn thành công!

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x