Giới hạn độ dài tiêu đề bài viết trong wordpress khi dùng hàm the_title()

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 6307 Views

Khi muốn xuất hiện tiêu đề bài viết thì ta dùng hàm the_title() nhưng có người chỉ muốn hiện tiêu đề với độ dài rất định mà thôi. Khi đó ta sử dụng code sau

Update 11.05.2015

Sửa lỗi UTF-8
Chèn code sau vào file functions.php

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

// Limit Post Title by amount of characters
function short_title() {
$mytitleorig = get_the_title();
$title = html_entity_decode($mytitleorig, ENT_QUOTES, "UTF-8"); 
$limit = "40"; // Thay bằng số ký tự bạn muốn
$pad="...";
if(strlen($title) >= ($limit+3)) {
$title = mb_substr($title, 0, $limit) . $pad; }
echo $title;
}

Sau đó để short_title() vào chỗ hiển thị tiêu đề là dc

Bản trước khi update

<?php echo substr(the_title('', '', FALSE), 0, 40); ?>

Trong đó: 40 là độ dài lớn nhất được hiện ra. Bạn thay nó bằng giá trị mà bạn mong muốn nhé.

ok. như vậy là bạn đã hiện được giới hạn độ dài tiêu đề bài viết rồi đó.

Update: Nếu bạn muốn thêm “…” vào sau chuỗi tiêu đề bị cắt đó thì bạn dùng code này nha

<?php $tit = the_title('','',FALSE); echo substr($tit, 0, 40); if (strlen($tit) > 40) echo " ..."; ?>

Update: Thêm vào file function.php để dùng thuận tiện hơn.

Các bạn cho thêm code sau vào file function.php nhé

//limit title()
function limit_title($numberlimit){
$tit = the_title('','',FALSE);
echo substr($tit, 0, $numberlimit);
if (strlen($tit) > $numberlimit) echo " ...";
}

Và từ bjo khi nào bạn muốn hiển thị title của bài viết thay vì the_title() như bình thường thì bjo bạn hãy dùng limit_title(so ky tu); Trong đó: So thu tu : là số ký tự của tiêu đề mà bạn muốn hiển thị. VD: 10

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (6 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x