Get Id cat by post ID

Cập nhật lần cuối 13/10/2013 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 1827 Views

Sau đây là câu lệnh nho nhỏ để cho ta có thể lấy được ID Category của post hiện thời bằng Post Id

$cat_id = wp_get_post_categories( $post->ID );
$cat_id = $cat_id[0];

khi đó mình echo “$cat_id”; sẽ được Id của cat chứa post hiện thời ^^

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x