Bỏ phần sidebar của woocommerce trong trang hiển thị sản phẩm

Cập nhật lần cuối 17/03/2017 by trong Woocommerce vào 29/12/2013 có 5105 Views

Trong nhiều trường hợp bạn không thích hiển thị sidebar trong trang chi tiết sản phẩm thì bạn nào thế nào?

Dưới đây là giải pháp cho bạn ….

hãy chèn đoạn code bên dưới vào functions.php trong theme của bạn

Bỏ sidebar trong phần chi tiết sản phẩm

add_action('wp', create_function("", "if (is_archive(array('product'))) remove_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10);") );

remove_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10);

Bỏ sidebar ở mọi nơi trong web

add_action('wp', create_function("", "if (is_singular(array('product'))) remove_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10);") );

remove_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10);

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x