Hướng dẫn thay đổi cách hiển thị giảm giá bắt mắt người xem trong Woocommerce

Cập nhật lần cuối 19/06/2023 by trong WordPress vào 19/07/2019 có 10099 Views

Code dưới đây giúp bạn thay đổi cách hiển thị giảm giá một cách bắt mắt người xem. Gây ấn tượng và đầy đủ thông tin khách cần biết.

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme đang kích hoạt là được. Chú ý là code đã bao gồm css nếu không thích dạng này thì các bác tự thay css nha 🙂

/*Sale price by devvn - levantoan.com*/
function devvn_price_html($product, $is_variation = false){
  ob_start();
  if($product->is_on_sale()):
    ?>
    <style>
      .devvn_single_price {
        background-color: #199bc42e;
        border: 1px dashed #199bc4;
        padding: 10px;
        border-radius: 3px;
        -moz-border-radius: 3px;
        -webkit-border-radius: 3px;
        margin: 0 0 10px;
        color: #000;
        display: block;
      }
      .devvn_single_price > span{
        display: block;
      }
      .devvn_single_price span.label {
        color: #333;
        font-weight: 400;
        font-size: 14px;
        padding: 0;
        margin: 0;
        float: left;
        width: 82px;
        text-align: left;
        line-height: 18px;
      }
      .devvn_single_price span.devvn_price .amount {
        font-size: 14px;
        font-weight: 700;
        color: #ff3a3a;
      }
      .devvn_single_price span.devvn_price del .amount, .devvn_single_price span.devvn_price del {
        font-size: 14px;
        color: #333;
        font-weight: 400;
      }
    </style>
  <?php
  endif;
  if($product->is_on_sale() && ($is_variation || $product->is_type('simple') || $product->is_type('external'))) {
    $sale_price = $product->get_sale_price();
    $regular_price = $product->get_regular_price();
    if($regular_price) {
      $sale = round(((floatval($regular_price) - floatval($sale_price)) / floatval($regular_price)) * 100);
      $sale_amout = $regular_price - $sale_price;
      ?>
      <span class="devvn_single_price">
        <span>
          <span class="label">Giá:</span>
          <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($sale_price); ?></span>
        </span>
        <span>
          <span class="label">Thị trường:</span>
          <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($regular_price); ?></del></span>
        </span>
        <span>
          <span class="label">Tiết kiệm:</span>
          <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
        </span>
      </span>
      <?php
    }
  }elseif($product->is_on_sale() && $product->is_type('variable')){
    $prices = $product->get_variation_prices( true );
    if ( empty( $prices['price'] ) ) {
      echo apply_filters( 'woocommerce_variable_empty_price_html', '', $product );
    } else {
      $min_price   = current( $prices['price'] );
      $max_price   = end( $prices['price'] );
      $min_reg_price = current( $prices['regular_price'] );
      $max_reg_price = end( $prices['regular_price'] );
      if ( $min_price !== $max_price ) {
        echo wc_format_price_range( $min_price, $max_price ) . $product->get_price_suffix();
      } elseif ( $product->is_on_sale() && $min_reg_price === $max_reg_price ) {
        $sale = round(((floatval($max_reg_price) - floatval($min_price)) / floatval($max_reg_price)) * 100);
        $sale_amout = $max_reg_price - $min_price;
        ?>
        <span class="devvn_single_price">
          <span>
            <span class="label">Giá:</span>
            <span class="devvn_price"><?php echo wc_price($min_price); ?></span>
          </span>
          <span>
            <span class="label">Thị trường:</span>
            <span class="devvn_price"><del><?php echo wc_price($max_reg_price); ?></del></span>
          </span>
          <span>
            <span class="label">Tiết kiệm:</span>
            <span class="devvn_price sale_amount"> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span>
          </span>
        </span>
        <?php
      } else {
        echo wc_price( $min_price ) . $product->get_price_suffix();
      }
    }
  }else{ ?>
    <p class="<?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_product_price_class', 'price' ) );?>"><?php echo $product->get_price_html(); ?></p>
  <?php }
  return ob_get_clean();
}
function woocommerce_template_single_price(){
  global $product;
  echo devvn_price_html($product);
}
add_filter('woocommerce_available_variation','devvn_woocommerce_available_variation', 10, 3);
function devvn_woocommerce_available_variation($args, $thisC, $variation){
  $old_price_html = $args['price_html'];
  if($old_price_html){
    $args['price_html'] = devvn_price_html($variation, true);
  }
  return $args;
}

Chúc các bạn thành công ^^

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

3.9/5 - (19 votes)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x