HTML5 Drag and Drop File Upload with Canvas

Cập nhật lần cuối 18/03/2017 by trong HTML&CSS vào 14/10/2013 có 1128 Views

Trình upload images bằng html5 có thể drag và drop file upload

Tìm hiểu thêm | DEMO | DOWNLOAD

  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x