Hiệu ứng rung lắc tuyệt đẹp cho nút gọi điện

Cập nhật lần cuối 27/10/2017 by trong HTML&CSS vào 27/10/2017 có 7795 Views

Đoạn code sau đơn giản chỉ là HTML và CSS để tạo hiệu ứng rung lắc cho nút gọi điện trên website. Thêm hiệu ứng vào sẽ bắt mắt người dùng hơn và click thích người ta gọi điện hơn 🙂

Chèn code sau xuống footer của website

<a id="calltrap-btn" class="b-calltrap-btn calltrap_offline hidden-phone visible-tablet" href="tel:0936307069"><div id="calltrap-ico"></div></a>

Sau đó chèn thêm đoạn Css này

#calltrap-btn {
  background-color: #2074a1;
  -webkit-border-radius: 50%;
  border-radius: 50%;
  display: block;
  height: 64px;
  line-height: 100px;
  opacity: 0.7;
  position: fixed;
  right: 35px;
  top: 155px;
  text-align: center;
  width: 64px;
  z-index: 9999;
  -webkit-animation: calltrap_opacity 3s infinite linear;
  -moz-animation: calltrap_opacity 3s infinite linear;
  -o-animation: calltrap_opacity 3s infinite linear;
  animation: calltrap_opacity 3s infinite linear
}
#calltrap-btn.calltrap_offline {
  background-color: #1CB2ED
}
#calltrap-ico {
  width: 32px;
  height: 32px;
  position: absolute;
  margin: auto;
  top: 0px;
  right: 0px;
  bottom: 0px;
  left: 0px;
  border: 0;
  -webkit-border-radius: 50% !important;
  border-radius: 50% !important;
  -o-background-clip: padding-box;
  background-clip: padding-box;
  -webkit-animation: uptocallmini 1.5s 0s ease-out infinite;
  -moz-animation: uptocallmini 1.5s 0s ease-out infinite;
  -o-animation: uptocallmini 1.5s 0s ease-out infinite;
  animation: uptocallmini 1.5s 0s ease-out infinite
}
#calltrap-ico:before {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-size: cover;
  top: 0;
  left: 0;
  background-image: url("phone-call.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center center;
  -webkit-animation: calltrap_spin 3s infinite linear;
  -moz-animation: calltrap_spin 3s infinite linear;
  -o-animation: calltrap_spin 3s infinite linear;
  animation: calltrap_spin 3s infinite linear
}
.calltrap_offline #calltrap-ico {
  -webkit-animation: uptocallmini_offline 1.5s 0s ease-out infinite;
  -moz-animation: uptocallmini_offline 1.5s 0s ease-out infinite;
  -o-animation: uptocallmini_offline 1.5s 0s ease-out infinite;
  animation: uptocallmini_offline 1.5s 0s ease-out infinite
}
#calltrap-overlay {
  background-color: #191919;
  background-color: rgba(25, 25, 25, 0.9);
  position: fixed;
  z-index: 9998;
  width: 100%;
  height: 100%;
  left: 0;
  top: 0;
  text-align: center;
  display: none
}
#calltrap-overlay .b-calltrap-overlay {
  display: table;
  width: 100%;
  height: 100%
}
#calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__header, #calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__body, #calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__footer {
  display: table-row;
  padding: 0;
  margin: 0
}
#calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__header-block, #calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__body-block, #calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__footer-block {
  display: table-cell;
  vertical-align: middle;
  text-align: center
}
#calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__body-block {
  padding: 0 7px
}
#calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__header, #calltrap-overlay .b-calltrap-overlay__footer {
  height: 1px
}
#calltrap-overlay .b-calltrap__container {
  background-color: white;
  border: 5px solid #2074a1;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  max-width: 500px;
  display: block;
  margin: 0 auto;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.3;
  position: relative;
  font-family: Tahoma, Arial, self-serif !important
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-overlay .b-calltrap__container {
    width: 290px
  }
}
#calltrap-overlay .b-calltrap__close {
  display: block;
  position: absolute;
  right: 20px;
  top: 20px;
  width: 20px;
  height: 20px;
  opacity: 0.5;
  -webkit-transition: all 0.3s ease;
  -moz-transition: all 0.3s ease;
  -o-transition: all 0.3s ease;
  transition: all 0.3s ease
}
#calltrap-overlay .b-calltrap__close:hover {
  opacity: 1
}
#calltrap-success, #calltrap-form {
  display: block
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__fields, #calltrap-form .b-calltrap_form__fields {
  margin: 20px 25px 35px
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__title, #calltrap-form .b-calltrap_form__title {
  font-size: 20px;
  margin: 0 0 17px;
  text-align: left
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__title, #calltrap-form .b-calltrap_form__title {
    padding-right: 20px
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__text, #calltrap-form .b-calltrap_form__text {
  text-align: left
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__text p, #calltrap-form .b-calltrap_form__text p {
  margin: 0 0 0.55em
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__input, #calltrap-form .b-calltrap_form__input {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  font-size: 16px;
  padding: 0 15px 0;
  height: 44px;
  line-height: 40px;
  background-color: white;
  border: 2px solid #ccc;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  display: block;
  width: 100%;
  outline: none;
  -webkit-transition: all 0.3s ease;
  -moz-transition: all 0.3s ease;
  -o-transition: all 0.3s ease;
  transition: all 0.3s ease
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__input, #calltrap-form .b-calltrap_form__input {
    margin-bottom: 13px
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__input.error, #calltrap-form .b-calltrap_form__input.error {
  background-color: #ffc0c0;
  color: red;
  border-color: red
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__input:disabled, #calltrap-form .b-calltrap_form__input:disabled {
  background-color: #eee;
  border-color: #bdbdbd;
  cursor: default
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__input:focus, #calltrap-form .b-calltrap_form__input:focus {
  border: 2px solid #2074a1
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__submit, #calltrap-form .b-calltrap_form__submit {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  background-color: #2074a1;
  border: 2px solid #2074a1;
  -webkit-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  border: medium none;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;
  padding: 0;
  height: 44px;
  line-height: 40px;
  outline: medium none;
  display: inline-block;
  width: 180px;
  text-align: center;
  outline: none;
  -webkit-transition: all 0.3s ease;
  -moz-transition: all 0.3s ease;
  -o-transition: all 0.3s ease;
  transition: all 0.3s ease
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__submit, #calltrap-form .b-calltrap_form__submit {
    width: 100%
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__submit:hover, #calltrap-form .b-calltrap_form__submit:hover {
  background-color: #1c658c
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__submit:disabled, #calltrap-form .b-calltrap_form__submit:disabled {
  background-color: #bdbdbd !important;
  cursor: default
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__controls, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls {
  margin: 20px 0 0;
  padding: 0;
  padding: 0 200px 0 0
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__controls, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls {
    padding: 0
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__controls-item, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-item {
  position: relative;
  float: right
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__controls-item, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-item {
    float: none
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__controls-left, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-left {
  margin-left: -100%;
  width: 100%
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__controls-left, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-left {
    margin-left: 0
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__controls-right, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-right {
  margin-right: -200px;
  overflow: visible;
  width: 200px;
  text-align: right
}
@media screen and (min-width: 1px) and (max-width: 500px) {
  #calltrap-success .b-calltrap_form__controls-right, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-right {
    margin-right: 0;
    width: auto;
    text-align: left
  }
}
#calltrap-success .b-calltrap_form__controls-clear, #calltrap-form .b-calltrap_form__controls-clear {
  clear: both
}
#calltrap-success {
  display: none
}
#calltrap-overlay.calltrap_offline .b-calltrap_form__submit {
  background-color: #1CB2ED
}
#calltrap-overlay.calltrap_offline .b-calltrap_form__submit:hover {
  background-color: #2e8c1c
}
#calltrap-overlay.calltrap_offline .b-calltrap_form__input:focus {
  border-color: #1CB2ED
}
#calltrap-overlay.calltrap_offline .b-calltrap__container {
  border-color: #1CB2ED
}
@-webkit-keyframes calltrap_opacity {
  0% {
    opacity: 1
  }
  57% {
    opacity: 0.75
  }
  75% {
    opacity: 0.95
  }
  100% {
    opacity: 1
  }
}
@-moz-keyframes calltrap_opacity {
  0% {
    opacity: 1
  }
  57% {
    opacity: 0.75
  }
  75% {
    opacity: 0.95
  }
  100% {
    opacity: 1
  }
}
@-o-keyframes calltrap_opacity {
  0% {
    opacity: 1
  }
  57% {
    opacity: 0.75
  }
  75% {
    opacity: 0.95
  }
  100% {
    opacity: 1
  }
}
@keyframes calltrap_opacity {
  0% {
    opacity: 1
  }
  57% {
    opacity: 0.75
  }
  75% {
    opacity: 0.95
  }
  100% {
    opacity: 1
  }
}
@-webkit-keyframes calltrap_spin {
  0% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  30% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  33% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  36% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  39% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  42% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  45% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  48% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg);
    opacity: 1
  }
  51% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  54% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  57% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
}
@-moz-keyframes calltrap_spin {
  0% {
    -moz-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  30% {
    -moz-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  33% {
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  36% {
    -moz-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  39% {
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  42% {
    -moz-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  45% {
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  48% {
    -moz-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg);
    opacity: 1
  }
  51% {
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  54% {
    -moz-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  57% {
    -moz-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
}
@-o-keyframes calltrap_spin {
  0% {
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  30% {
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  33% {
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  36% {
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  39% {
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  42% {
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  45% {
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  48% {
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg);
    opacity: 1
  }
  51% {
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  54% {
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  57% {
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
}
@keyframes calltrap_spin {
  0% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    -moz-transform: rotate(0deg);
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  30% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    -moz-transform: rotate(0deg);
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
  33% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  36% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    -moz-transform: rotate(10deg);
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  39% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  42% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    -moz-transform: rotate(10deg);
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  45% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  48% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    -moz-transform: rotate(10deg);
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg);
    opacity: 1
  }
  51% {
    -webkit-transform: rotate(-10deg);
    -moz-transform: rotate(-10deg);
    -o-transform: rotate(-10deg);
    transform: rotate(-10deg)
  }
  54% {
    -webkit-transform: rotate(10deg);
    -moz-transform: rotate(10deg);
    -o-transform: rotate(10deg);
    transform: rotate(10deg)
  }
  57% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
    -moz-transform: rotate(0deg);
    -o-transform: rotate(0deg);
    transform: rotate(0deg)
  }
}
@-webkit-keyframes uptocallmini {
  0% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
  10% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1;
    box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1
  }
  100% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
}
@-moz-keyframes uptocallmini {
  0% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
  10% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1
  }
  100% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
}
@-o-keyframes uptocallmini {
  0% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
  10% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1
  }
  100% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
}
@keyframes uptocallmini {
  0% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
  10% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1;
    box-shadow: 0 0 8px 6px #2074a1, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #2074a1
  }
  100% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(32, 116, 161, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(32, 116, 161, 0)
  }
}
@-webkit-keyframes uptocallmini_offline {
  0% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
  10% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px #35A120, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #35A120;
    box-shadow: 0 0 8px 6px #35A120, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #35A120
  }
  100% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
}
@-moz-keyframes uptocallmini_offline {
  0% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
  10% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px #35A120, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #35A120
  }
  100% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
}
@-o-keyframes uptocallmini_offline {
  0% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
  10% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px #35A120, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #35A120
  }
  100% {
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
}
@keyframes uptocallmini_offline {
  0% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 0px transparent, 0 0 0px 0px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
  10% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px #1CB2ED, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #1CB2ED;
    box-shadow: 0 0 8px 6px #1CB2ED, 0 0 12px 10px transparent, 0 0 12px 14px #1CB2ED
  }
  100% {
    -webkit-box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0);
    box-shadow: 0 0 8px 6px rgba(53, 161, 32, 0), 0 0 0px 40px transparent, 0 0 0px 40px rgba(53, 161, 32, 0)
  }
}

Hình ảnh kèm theo

Chúc các bạn có 1 nút gọi điện kèm hiệu ứng tuyệt vời cho website

 

4.6/5 - (10 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x