Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng custom taxonomy

Cập nhật lần cuối 21/07/2017 by trong WordPress vào 21/07/2017 có 1866 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy. Chúng ta đã có code Hiển thị các bài viết liên quan, cùng chuyên mục trong wordpress.

Trong đoạn code ví dụ dưới đây chúng ta có:

 • Custom post type có tên là devvn_quotes
 • Custom taxonomy là category_quotes

Để hiển thị bài viết liên quan bạn hãy đặt đoạn code này vào chỗ bạn muốn hiển thị. Có thể là single.php hoặc single-devvn_quotes.php tùy vào mỗi theme nhé

/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy
 */
$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';
$taxonomy = get_the_terms(get_the_ID(), $taxonomyName);
if ($taxonomy){
  echo '<div class="relatedcat">';
  $category_ids = array();
  foreach($taxonomy as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
  $args = array( 
   'post_type' => $postType,
   'post__not_in' => array(get_the_ID()),
   'posts_per_page' => 3,
   'tax_query' => array(
     array(
      'taxonomy' => $taxonomyName,
      'field'  => 'term_id',
      'terms'  => $category_ids,
     ),
   )
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
   echo '<p>Bài viết liên quan:</p><ul>';
   while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
     echo '<li><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></li>';
   endwhile;
   echo '</ul>';
  endif; wp_reset_query();
  echo '</div>';
}

Chú ý: hãy thay đoạn này thành custom post typecustom taxonomy của bạn

$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';

Chúc các bạn thành công!

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x