Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng custom taxonomy

Cập nhật lần cuối 21/07/2017 by trong WordPress vào 21/07/2017 có 5354 Views

Hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy. Chúng ta đã có code Hiển thị các bài viết liên quan, cùng chuyên mục trong wordpress.

Trong đoạn code ví dụ dưới đây chúng ta có:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

 • Custom post type có tên là devvn_quotes
 • Custom taxonomy là category_quotes

Để hiển thị bài viết liên quan bạn hãy đặt đoạn code này vào chỗ bạn muốn hiển thị. Có thể là single.php hoặc single-devvn_quotes.php tùy vào mỗi theme nhé

/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan cho custom post type trong cùng 1 custom taxonomy
 */
$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';
$taxonomy = get_the_terms(get_the_ID(), $taxonomyName);
if ($taxonomy){
  echo '<div class="relatedcat">';
  $category_ids = array();
  foreach($taxonomy as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
  $args = array( 
   'post_type' => $postType,
   'post__not_in' => array(get_the_ID()),
   'posts_per_page' => 3,
   'tax_query' => array(
     array(
      'taxonomy' => $taxonomyName,
      'field'  => 'term_id',
      'terms'  => $category_ids,
     ),
   )
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
   echo '<p>Bài viết liên quan:</p><ul>';
   while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
     echo '<li><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></li>';
   endwhile;
   echo '</ul>';
  endif; wp_reset_query();
  echo '</div>';
}

Chú ý: hãy thay đoạn này thành custom post typecustom taxonomy của bạn

$postType = 'devvn_quotes';
$taxonomyName = 'category_quotes';

Chúc các bạn thành công!

4.3/5 - (11 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x