Hàm viết chữ lên hình bằng php

Cập nhật lần cuối 05/01/2022 by trong PHP vào 23/12/2013 có 6077 Views

Sau đây mình giới thiệu code viết chữ lên hình trong PHP dùng hàm ImagettfText và một số hàm cơ bản khác.

Hàm viết chữ lên hình bằng php

Hàm viết chữ lên hình bằng php

Trước tiên bạn cần một ảnh để làm ảnh gốc, font chữ ưu thích của bạn. Sau đó bạn tạo ra một file *.php với nội dung như sau

Code PHP:

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

<?php
echo '<img alt="" src="66.png" />'; // Gọi kết quả
$im = ImageCreateFromJpeg("65.jpg"); // Link ảnh gốc
$string = "SinhVienLife.co.cc"; // Dòng chữ muốn in lên hình
$pxX = (Imagesx($im) - 6.5 * strlen($string))/2; // Tạo độ X của chữ
$pxY = Imagesy($im)-Imagesy($im) + 40; // Tạo độ Y của chữ
$fontsize = "20"; // Cỡ chữ
$color = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255); // Màu chữ
$font = "font.ttf"; // Font chữ
ImagettfText($im, $fontsize, 0, $pxX, $pxY, $color, $font, $string); // hàm viết chữ lên hình ImagettfText(Link ảnh gốc, Font size, độ nghiêng, tạo độ X , tạo độ Y, Màu, Font, Chữ muốn in)
imagePng($im,"66.png"); // Tiến hành tạo file ảnh mới có tên 66.png và cho chữ rõ hơn hàm imagejpeg()
ImageDestroy($im);
?>

ok sau khi hoàn thành ra kết quả như sau:

Hàm viết chữ lên hình bằng php

Hàm viết chữ lên hình bằng php

Khi ta thay đổi độ nghiêng thành 50 và các thông số khác thì được như hình sau:

Hàm viết chữ lên hình bằng php

Hàm viết chữ lên hình bằng php

DemoDownload Source

Chúc các bạn thành công nhé!

5/5 - (3 votes)
Từ khóa:
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x