Chuyển đổi mã màu Hex sang rgba

Cập nhật lần cuối 27/07/2017 by trong PHP vào 27/07/2017 có 716 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Đoạn code này sẽ giúp chúng ta chuyển đổi mã màu hex sang mã màu dạng rgba (Khi đã có được mã màu rgba thì tương tự các bạn làm cho rgb nhé)

Hex to rgba

Hàm chuyển đổi

/* convert hex to rgba
Author: levantoan.com
*/
function devvn_hextorgba($hex, $opacity = 0.7) {
  $hex = str_replace("#", "", $hex);

  if(strlen($hex) == 3) {
    $r = hexdec(substr($hex,0,1).substr($hex,0,1));
    $g = hexdec(substr($hex,1,1).substr($hex,1,1));
    $b = hexdec(substr($hex,2,1).substr($hex,2,1));
  } else {
    $r = hexdec(substr($hex,0,2));
    $g = hexdec(substr($hex,2,2));
    $b = hexdec(substr($hex,4,2));
  }
  $rgba = 'rgba('.$r.','. $g.','. $b.','. floatval($opacity).')';
  return $rgba;
}

Cách sử dụng

Ví dụ bạn có mã màu hex #000 muốn chuyển sang dạng trong suốt 30% hoặc 0.3 thì viết như sau

echo devvn_hextorgba('#000',0.3);

Chúc các bạn thành công^^

Từ khóa:
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x