Chuyển đổi mã màu Hex sang rgba

Cập nhật lần cuối 27/07/2017 by trong PHP vào 27/07/2017 có 1966 Views

Đoạn code này sẽ giúp chúng ta chuyển đổi mã màu hex sang mã màu dạng rgba (Khi đã có được mã màu rgba thì tương tự các bạn làm cho rgb nhé)

Hex to rgba

Hàm chuyển đổi

/* convert hex to rgba
Author: levantoan.com
*/
function devvn_hextorgba($hex, $opacity = 0.7) {
  $hex = str_replace("#", "", $hex);
  if(strlen($hex) == 3) {
    $r = hexdec(substr($hex,0,1).substr($hex,0,1));
    $g = hexdec(substr($hex,1,1).substr($hex,1,1));
    $b = hexdec(substr($hex,2,1).substr($hex,2,1));
  } else {
    $r = hexdec(substr($hex,0,2));
    $g = hexdec(substr($hex,2,2));
    $b = hexdec(substr($hex,4,2));
  }
  $rgba = 'rgba('.$r.','. $g.','. $b.','. floatval($opacity).')';
  return $rgba;
}

Cách sử dụng

Ví dụ bạn có mã màu hex #000 muốn chuyển sang dạng trong suốt 30% hoặc 0.3 thì viết như sau

echo devvn_hextorgba('#000',0.3);

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (2 votes)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x