Chữ chạy trong vb6

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm với VB6 nhé. Sau khi làm xong thì sẽ được như hình bên dưới

Chữ chạy trong vb6

Chữ chạy trong vb6

Làm chữ chạy trong label cũng là cái hay trong vb6 đúng không nhỉ ^^

Để làm được bài này chúng ta chỉ cần biết về hàm right, left và cách dùng timer là được.

CODE:


Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "https://levantoan.com"
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 1000 ' thoi gian chay 1000 = 1s
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Label1.Caption = Right(Label1.Caption, Len(Label1.Caption) - 1) & Left(Label1.Caption, 1)
End Sub

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng dòng Code nha

– Label1.Caption = “https://levantoan.com” : để thiết lập chữ cho label là https://levantoan.com

– Timer1.Enabled = True : Cho phép timer hoạt động

– Timer1.Interval = 1000: Thời gian mà timer1 hoạt động, nghĩa là cứ 1s sẽ thực hiện 1 lần (1000 = 1s)

– Right(Label1.Caption, Len(Label1.Caption) – 1) & Left(Label1.Caption, 1): Trích bên phải của chuỗi trong label1 từ phần tử thứ 2 đến hết, trích bên 1 phần tử bên trái và cho phần tử bên trái về đằng sau. Như vậy sau lần dịch thứ nhất chuỗi sẽ có dạng “ttp://levantoan.comh” … và cứ thế cho đến khi dịch hết

Download về tham khảo.

Chúc các bạn thành công ^^

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x