Code jquery kiểm tra trong list có thẻ class nào đó hay không? ^^

Cập nhật lần cuối 14/10/2013 by trong HTML&CSS vào 14/10/2013 có 1059 Views

Tình hình là như thế này …… ^^

Mình có một thẻ <ul> như sau:

<ul id="menu">
<li>Home </li>
<li>Home </li>
<li>Home </li>
</ul>

 

Bjo mình muốn kiểm tra xem trong <li> trên có hay không? nếu có class2 thì thôi, còn nếu không thì ta sẽ thêm thẻ class2 vào <li> đầu tiên ….

Vậy code jquery sẽ như sau:

<script>
$(document).ready(function(){
if($("#menu li.class2").length > 0){
}else{
$("#menu >li:nth-child(1)").addClass("class2");
}
});
</script>

chúc các bạn thành công! ^^

Hãy nói cho mình biết nếu các bạn có cách khác hay hơn ^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x