Code hiện thông báo khi tắt web

Cập nhật lần cuối 14/10/2013 by trong HTML&CSS vào 14/10/2013 có 2287 Views

Sau đây là code khi tắt web sẽ hiện trang thông báo hỏi bạn muốn thoát khỏi trang đó hay không?

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
window.onbeforeunload = confirmExit;
function confirmExit()
{
return "Bạn Có Chắc Chắn Muốn Thoát Khỏi Trang Web Không?";
}
</script>

 

Chúc bạn thành công!

4/5 - (4 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x