Cách sử dụng shortcode trong contact form 7

Cập nhật lần cuối 28/04/2017 by trong WordPress vào 07/02/2015 có 4288 Views

Thêm shortcode vào contact form 7

Mặc định thì khi ta thêm shortcode ngoài những cái có sẵn của Contact Form 7 thì sẽ không chạy được. Vì vậy muốn chạy được shortcode trên form của Contact Form 7 ta thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme bạn đang dùng nhé:

add_filter( 'wpcf7_form_elements', 'mycustom_wpcf7_form_elements' );
function mycustom_wpcf7_form_elements( $form ) {
	$form = do_shortcode( $form );
	return $form;
}

Cảm ơn tác giả Takayuki Miyoshi: Tham khảo thêm tại https://wordpress.org/support/topic/plugin-contact-form-7-include-custom-shortcodes-in-form#post-2646163

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (6 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x