Sắp xếp sản phẩm hết hàng xuống cuối danh sách sản phẩm của woocommerce

Đoạn code sau đây sẽ giúp các bạn sắp xếp sản phẩm hết hàng xuống cuối danh sách sản phẩm của Woocommerce. Bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng là được

Code order by stock status

/*
 * Order by stock status
 * Shared by levantoan.com
 * */
add_filter('posts_clauses', 'devvn_order_by_stock_status', 2000);
function devvn_order_by_stock_status($posts_clauses) {
  global $wpdb;
  if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
    if (strpos($posts_clauses['where'], "wp_posts.post_type = 'product'") !== false) {
      $posts_clauses['join'] .= " INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) ";
      $posts_clauses['orderby'] = " istockstatus.meta_value ASC, " . $posts_clauses['orderby'];
      $posts_clauses['where'] = " AND istockstatus.meta_key = '_stock_status' AND istockstatus.meta_value <> '' " . $posts_clauses['where'];
    }
  }
  return $posts_clauses;
}

Chúc các bạn thành công!

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

3.7/5 - (9 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x