SMS Master – Gửi tin nhắn sms cho WordPress

Giá: 400k

SMS Master – Cho phép bạn gửi tin nhắn sms đến số điện thoại từ Contact Form 7, Ninja Forms và Woocommerce thông qua các nhà cung cấp như Esms, VietGuys, Fibosms, vinaphone và abenla. 1 Lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi muốn chăm sóc khách hàng thông qua sms.

Yêu cầu:

 • Cần có tài khoản tại Esms – esms.vn
 • Hoặc có tài khoản tại Vietguys – vietguys.biz
 • Hoặc có tài khoản tại Fibosms – fibo.vn
 • Hoặc có tài khoản tại VinaPhone – vinaphone.com.vn
 • Hoặc có tài khoản tại Abenla – abenla.com
 • Có sử dụng ít nhất 1 trong các plugin sau: Contact Form 7, Ninja Forms hoặc Woocommerce
9671 Views
5/5 - (29 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Chức năng chính:

 • Gửi SMS đến khách hàng hoặc admin từ Contact Form 7.
 • Gửi SMS đến khách hàng hoặc admin từ Ninja Forms.
 • Gửi SMS đến khách hàng hoặc từ Woocommerce khi có đơn hàng mới, hoặc thay đổi trạng thái của đơn hàng.

Yêu cầu:

 • Cần có tài khoản tại Esms – esms.vn
 • Hoặc có tài khoản tại Vietguys – vietguys.biz
 • Hoặc có tài khoản tại Fibosms – fibo.vn
 • Hoặc có tài khoản tại VinaPhone – vinaphone.com.vn
 • Hoặc có tài khoản tại Abenla – abenla.com
 • Có sử dụng ít nhất 1 trong các plugin sau: Contact Form 7, Ninja Forms hoặc Woocommerce

Đa dạng nhà cung cấp

Lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp dịch vụ như: Esms, VietGuys, Fibosms, VinaPhone và Abenla

 

Cài đặt mở rộng cho Woocommerce

Cho phép gửi tin nhắn khi có đơn hàng mới, hoặc có thay đổi trạng thái của đơn hàng. Gửi tin nhắn tới cả admin lẫn khách hàng. Rất phù hợp cho chăm sóc khách hàng

Cài đặt gửi tin từ Contact Form 7 và ninja forms (V 2.9.x và V3.0.0)

Cài đặt gửi tin từ Cf7 và Ninja Forms 1 cách dễ dàng. Nội dung tin nhắn đa dạng. Có thể lấy tất cả các thông tin từ form khi khách hàng submit.

Liên hệ để có ngay plugin này

Từ khóa:

 • Tích hợp Esms vào wordpress
 • Tích hợp vietguys vào wordpress
 • Tích hợp fibosms vào wordpress
 • Tích hợp Vinaphone vào wordpress
 • Tích hợp abenla vào wordpress
 • gửi tin nhắn sms từ contact form 7
 • gửi tin nhắn sms từ ninja forms
 • gửi tin nhắn sms khi có đơn hàng mới woocommerce
Sản phẩm nổi bật của Toản
x