Quick search – Tìm kiếm nhanh cho WordPress

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

DevVN Quick search – Tìm kiếm cực nhanh cho WordPress

 • Live search, tìm kiếm cực nhanh, tự động nhận diện field search của WP
 • Chỉ hỗ trợ live search. Không hỗ trợ trong trang kết quả tìm kiếm
 • Mặc định hỗ trợ Product, Product cat và Post. Có thể mở rộng nhiều post type khác
 • Không sử dụng dịch vụ bên thứ 3. Chạy hoàn toàn trên hosting/vps của bạn
 • Hỗ trợ search FULLTEXT
 • Hỗ trợ Redis cache
 • Không encode PHP
 • Hỗ trợ 01 domain
1910 Views
4.8/5 - (12 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Cách sử dụng:

 1. Sau khi mua bạn hãy tải plugin về sau đó cài lên web tại Plugins > Add new
 2. Sau khi kích hoạt thành công hãy vào Cài đặt > Quick search. Rồi thực hiện các bước theo thứ tự trong mục này là xong nhé

Hỗ trợ

 1. Đối với theme Flatsome mà đang kích hoạt Live Search. Bạn hãy tắt nó đi tại menu Flatsome > Advanced > Site Search > và tắt mục “Live Search” đi nhé
 2. Mặc định kết quả tìm kiếm hiển thị 10 kết quả cho mỗi loại. Bạn có thể tăng lên 20 kết quả mỗi loại như sau: Thêm code sau vào functions.php của theme bạn đang sử dụng. Sau khi thêm code xong thì vào lại Cài đặt > Quick Search vào ấn nút ở bước 2: Khởi tạo file search nhé
  add_filter('devvn_quick_search_per_page', function (){
  return 20;
  });
 3. Để đổi ngôn ngữ sang tiếng khác. Bạn có thể dùng code sau thêm vào functions.php rồi cũng vào lại Cài đặt > Quick Search vào ấn nút ở bước 2: Khởi tạo file search nhé
  add_filter( 'gettext', 'qs_translate_text', 10, 3 );
  function qs_translate_text( $translated_text, $untranslated_text, $domain ) {
    if ( 'devvn-quick-search' !== $domain ) {
      return $translated_text;
    }
    switch ($translated_text){
      case 'Danh mục sản phẩm':
        $translated_text = 'Product cat';
        break;
      case 'Sản phẩm':
        $translated_text = 'Products';
        break;
      case 'Bài viết':
        $translated_text = 'Posts';
        break;
      case 'Không tìm thấy kết quả nào!':
        $translated_text = 'No product found!';
        break;
    }
    return $translated_text;
  }

Những thay đổi

VersionNội dung cập nhật
1.1.7 - 06/04/2024
 • Ẩn/hiện sản phẩm khỏi search theo cài đặt visibility của sản phẩm
1.1.5 - 22/11/2023
 • Cập nhật query search cho trường hợp có dấu nháy đơn (‘)
1.1.4 - 13/09/2023
 • Thêm nút clear Redis cache
 • Thêm filter min_key_length để thay đổi số ký tự ít nhất để bắt đầu tìm kiếm. Mặc định = 2
1.1.3 - 18/08/2023
 • Fix css với theme Flatsome
 • Tối ưu js. Khi khách hàng gõ từ khoá xong sẽ chờ 300ms mới bắt đầu search. Tránh request quá nhiều vào server khi khách đang gõ từ như trước đây
1.1.2 - 16/07/2023
 • Fix cảnh báo khi sửa term
1.1.1 - 01/07/2023
 • Thêm prefix và key redis. Tránh trường hợp nhiều site trên 1 hosting
 • Update thêm trường hợp Database Host có sock (kiểu :/var/lib/mysql/mysql.sock) hoặc port bên ngoài
 • Tối ưu câu lệnh search thông minh hơn, sát với kết quả nhất
1.1.0 - 27/06/2023
 • Update css
 • Update lại thông tin sản phẩm khi thay đổi bằng API
 • Update tìm kiếm sku của biến thể sản phẩm
1.0.9 - 25/05/2023

* Loại bỏ sản phẩm ẩn khỏi tìm kiếm

1.0.8 - 07/05/2023

* Thêm order by price đối với sản phẩm
* Thêm option “Số kết quả mỗi loại” để thay đổi kết quả hiển thị. Mặc định = 10

1.0.7 - 04/05/2023

* Tối ưu điều kiện kết nối Redis cache

1.0.6 - 24/04/2023
 • Fix với PHP8

Chú ý: Sau khi tải và cài bản mới hãy vào thực hiện lại bước 2 tại Cài đặt > Quick Search nhé.

1.0.5 - 18/04/2023
 • Tối ưu search query

Chú ý: Sau khi tải và cài bản mới hãy vào thực hiện lại bước 2 tại Cài đặt > Quick Search nhé.

1.0.4 - 18/04/2023
 • Thêm danh mục sản phẩm vào kết quả tìm kiếm
 • Thêm nút xoá dữ liệu đã thêm vào bảng
 • Tối ưu kết quả tìm kiếm bằng cách search FULLTEXT (Có option) Ví dụ tên sản phẩm là “Dell XPS 13 Plus 9320” thì tìm “Dell XPS 9320” vẫn ra kết quả
 • Sắp xếp ưu tiên nếu sku trùng khớp với từ khoá sẽ lên đầu tiên, tiếp theo là tới mức độ liên quan từ khoá xuất hiện nhiều hơn rồi cuối cùng theo ngày đăng của sản phẩm/bài viết
 • Fix lỗi trùng lặp kết quả trong tìm kiếm

Chú ý: Với các bác đã cấu hình trước. Sau khi tải và cài bản mới hãy vào thực hiện lại ở bước 2 nhé. Tốt nhất là thực hiện lại tất cả các bước cho chắc ăn ạ 🙂

1.0.3 - 16/04/2023
 • Thêm chức năng hỗ trợ redis cache
  Chú ý:
  Với các bác đã cấu hình trước đây. Để sử dụng tính năng này hãy vào Cài đặt > Quick Search. Rồi làm bước 1 và bước 2 nhé
 • Tối ưu trải nghiệm người dùng: khi ấn enter hoặc nút search sẽ nhảy sang trang kết quả tìm kiếm như bình thường
1.0.2 - 09/04/2023
 • Tối ưu js và css
1.0.0 - 09/04/2023
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x