Plugin kết nối Nhanh.vn vs Woocommerce

Bạn đang sử dụng WordPress và Woocommerce để làm website bán hàng? Bạn muốn kết nối với Nhanh.vn để lấy thông tin như tồn kho, kho còn hàng và đồng bộ sản phẩm?

Tính năng sẵn có:

  • Đồng bộ sản phẩm từ Nhanh.vn về website
  • Tính  phí vận chuyển theo API của Nhanh.vn
  • Đăng đơn từ website lên Nhanh.vn
  • Đồng bộ tồn kho sản phẩm đơn
  • Hiển thị cửa hàng/kho còn hàng của sản phẩm ở trang chi tiết sản phẩm

Tính năng sắp làm:

  • Đồng bộ đơn hàng từ website sang Nhanh.vn
2864 Views
4.7/5 - (4 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Hướng dẫn cài đặt và tính năng nổi bật

Hướng dẫn cài đặt thông tin API Nhanh.vn

Sau khi active bạn vào Woocommerce -> Cài đặt Nhanh.vn để nhập thông tin API và license nhé

Hướng dẫn đồng bộ cửa hàng/kho từ Nhanh.vn về website

Sau khi nhập đủ thông tin bước tiếp theo hãy đồng bộ kho về website. Vào cài đặt kho Woocommerce -> Cài đặt Nhanh.vn -> Cửa hàng/Kho
Sau đó ấn vào Lấy danh sách kho và tất cả các kho trên Nhanh.vn sẽ được liệt kê tại đây.

Tại đây bạn có thể nhập thêm thông tin như tên kho, số điện thoại của kho và link tới địa chỉ ví dụ như link tới google map.Đặc biệt bạn có thể chọn Ẩn khỏi danh sách để không hiển thị kho đó bên ngoài trang chi tiết sản phẩm khi khách check các cửa hàng còn hàng

Hướng dẫn đăng ký webhook để nhận thông tin thay đổi tồn kho từ Nhanh.vn về website

Mục này để đăng ký webhook với Nhanh.vn – Webhook để nhận các thay đổi về đơn hàng, tồn kho và sản phẩm từ Nhanh.vn về website

Yêu cầu cần có để có thể sử dụng tính năng check kho còn hàng trên Nhanh.vn vs website

Để đồng bộ được tồn kho cũng như check cửa hàng/kho còn hàng hay không thì sản phẩm của bạn phải có mã sản phẩm giống với mã trên Nhanh.vn hoặc nhập thẳng ID Nhanh.vn vào mục “ID sản phẩm trên Nhanh.vn” như ảnh

Đồng bộ sản phẩm

Đồng bộ sản phẩm từ Nhanh.vn về Woocommerce 1 cách nhanh chóng, chính xác.

Kết quả hiển thị

Sau khi cài đặt thì khi vào trang chi tiết sản phẩm bạn sẽ thấy button “Xem showroom còn hàng” như hình. Click vào đó để liệt kê các kho còn hàng

 

Những thay đổi

Version Nội dung cập nhật
1.0.2 - 11/11/2019

Fix: sửa lỗi khi lần đầu ấn xem kho hàng ko cập nhật số lượng tồn kho

1.0.0 - 11/04/2019
  • Ra mắt plugin kết nối Nhanh.vn với Woocommerce
Sản phẩm nổi bật của Toản
x