[Addon] Đăng đơn tự động/hàng loạt lên VNPost

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Đây là một gói mở rộng của plugin “DevVN – Woocommerce vs VNPost” để tự động đăng đơn lên hệ thống VNPost khi đơn được tạo mới từ trang checkout và đăng một lúc nhiều đơn trong trang quản lý đơn hàng

Chức năng chính:

 • Đăng cùng lúc nhiều đơn lên VNPost
 • Đăng tự động khi có khách tạo đơn hàng mới tại trang checkout
 • Tạo thêm 2 trạng thái đơn hàng trong Woo là: Đang đóng hàng và Đã đăng lên VNPost

Yêu cầu:

397 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Đăng nhiều đơn cùng lúc

Bạn có thể chọn nhiều đơn tại trang quản lý đơn hàng để đăng lên VNPost. Rất tiện lợi khi shop có nhiều đơn trong ngày cần xử lý

Cấu hình đăng đơn tự động/hàng loạt lên VNPost

Trong hình là cấu hình mặc định các giá trị cho các đơn khi đăng tự động lên VNPost

Thêm 2 trạng thái cho Woo

 • Đang đóng hàng
 • Đã đăng lên VNPost

để quản lý đơn được dễ dàng hơn

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.2 - 25/04/2024
 • Update tương thích với HPOS
1.0.1 - 26/12/2023
 • Thêm filter vnpost_auto_bulk_actions để thêm nhiều hành động hàng loạt khác nhau
  Ví dụ

  add_filter('vnpost_auto_bulk_actions', function ($bulk_actions){
    $bulk_actions['mark_pending'] = 'Chuyển sang trạng thái chờ thanh toán';
    return $bulk_actions;
  });
 • Thêm khối lượng mặc định trước khi đăng tự động lên VNPost nếu đơn ko có khối lượng
1.0.0 - 24/12/2023
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x