Fix Fatal error : Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 196608 bytes)

Cập nhật lần cuối 25/06/2018 by trong WordPress vào 20/09/2016 có 1001 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Đôi khi dùng WordPress chúng ta bị lỗi như sau

Fatal error:  Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 196608 bytes) in /home/xxx/public_html/wp-content/xxx.php on line xxx

Bạn có thể làm theo 1 trong những cách sau đây. cách nào không được thì thử cách khác. Tùy theo từng host nhé

Cách 1: Thêm vào file .htaccess tại thư mục gốc song song với folder wp-admin, wp-content

/*Add to .htaccess
Link: http://stackoverflow.com/a/17818255/4886925
*/
php_value memory_limit 128M

Nếu cách 1 không được hoặc khi thêm vào bị lỗi 500 Internal Server Error ta có

Cách 2: Thêm vào file wp-settings.php đoạn

/*Add to wp-settings.php
Link: http://stackoverflow.com/a/34373096/4886925*/
@ini_set('memory_limit', '128M');

Cách 2 vẫn chưa được thì có

Cách 3: Thêm vào file wp-config.php

/*Add to wp-config.php*/
define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');

Chúc các bạn thành công^^

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x