Chạy file .htaccess trên Localhost

Mặc định file .htaccess không chạy được trên localhost của windowns. Để chạy được chúng ta làm như sau

Bước 1:

Vào httpd.conf 

Bước 2:

Tìm đến dòng

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

sửa thành

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

(bỏ dấu # ở đầu dòng đi)

Bước 3:

Khởi động lại wamp là ok

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)
Từ khóa: ,
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x